Development Projects - 2017

No Name of the project Approved Provisions (Rs.) No of projects Cost (Rs.)
1 Rural Infrastructure Development Programme 20,895,000.00 49 20,567,438.24
2 Infrastructure Development Programme 6,965,000.00 5 6,956,963.20
3 Disaster Mitigation Programme 4,811,940.38 5 4,811,940.38
4 Decentralized Investment Programme 2,622,000.00 7 2,615,652.20
5 Infrastructure Development Programme(special) 1,970,000.00 1 1,970,000.00
6 Playgrounds Development Program 1,965,946.00 1 1,882,027.16
7 Grama Shakthi Programme 750,000.00 3 750,000.00
8 Religious Center Development Program 600,000.00 2 600,000.00
9 Tourism Development Program 266,851.75 1 231,164.25
10 Best RIDP 100,000.00 1 98,998.56
11 Nutrition Program 57,500.00 9 57,500.00
  Total 41,004,238.13 84 40,541,683.99

News & Events

07
Jul2021
සමෘද්ධි  සෞභාග්‍යා විශේෂ නිවාස වැඩසටහන 2020/21

සමෘද්ධි සෞභාග්‍යා විශේෂ නිවාස වැඩසටහන 2020/21

සමෘද්ධි  සෞභාග්‍යා විශේෂ නිවාස වැඩසටහන 2020/21  ...

26
May2021

අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීමට කටයුතු කරන අයගේ නාම ලේඛනය

සංචරණ සීමාවන් පවතින අවස්ථාවන් හිදි මෙම ප්‍රාදේශිය...

Scroll To Top